ورود تنبل ها ممنوع ( قسمت دوم )

1- جدول جادویی: در خانه های خالی مربع شکل

زیر، اعـــــــداد 2 و 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16 و 18

را چنان قرار دهید که مجـموع  اعـداد خانه های یـــک

ردیـف افقی، عمودی و قطری 30 باشد.

 

 

 

2- بازی با کلمات: ایوب بی پدر را بنشان کنار مسافر

بیمار ، تا نام پیامبری به دست آید.

  

3- جای گذاری اعداد: به جـای مربـع چه ارقـــامــی

می توان قرار داد که تساوی زیر برقرار شود؟

 

       

4-  یک دوچرخه باسـرعـت 12 کیـلومـتر در ساعــت از

شهر به سوی روستا رهسپار شد. در همان زمان هم

یک نفر پیاده از روستا با سرعت 5 کیلومتر در سـاعـت

به سوی شهر راه افتاد. پس از یک ساعت آنها به هـم

رسیدند. حساب کنید که هنگام رسیدن به هـم، کـدام

یک از شهر دورتر بوده است؟ فاصله روستا و شهر چند

کیلومتر است؟ 

 

                                                    

                                                                                                        

 

 

 

5- تفاوت ها را پیدا کنید.

این دو تصویر در 10 مورد با هم تفاوت دارند.

آنها را پیدا کنید.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت پاسخ ها

 

 

 

نوع فایل: zip/pdf

حجم فایل: 198 KB

پسورد فایل: laugh-fun


/ 0 نظر / 82 بازدید