تست هوش (قسمت دوم)

1. چگونه می توان یک زرافه را داخل یخچال قرار داد ؟

 

2- چگونه می توان یک فیل را داخل یخچال قرار داد ؟

 

3- شیر سلطان جنگل تمام حیوانات را به یک گرد همایی فرا می خواند. تمام حیوانات به جز یکی از این حیوانات در این گرد همایی شرگت می کنند. حیوانی کــــه غایب بود کدام است؟

 

4- شما باید از یک رودخانه عبور کنید. این رودخانه محل زندگی تمساحها است. چگونه از آن عبور می کنید؟

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت پاسخ ها

نوع فایل: PDF

حجم فایل: 890 KB

پسورد: laugh-fun

/ 0 نظر / 27 بازدید