ایستگاه معما

انیشتین نابغه ای است که ضریب هوشی او 160 تعیین شد. اگر چه ممکن است خیلی ها مطلع بوده اند او تست هوشی را مطرح کرد که 98 درصد توانایی پاسخ به این سوال راندارند و فقط 2 درصد که شامل افراد با ضریب هوشی بالای 130 می شود توانایی پاسخ به این سوال را دارند.

 دوستان سعی کنید با تفکر و حوصله پاسخ آن را پیدا کنید. در اینجا نظر خود را بدهید که کدام فرد است که ماهی نگهداری می کند. من این مساله را حل کرده ام و مشخصات هر پنج خانه را برای شما خواهم گذاشت. زمانی که برای حل این معما نیز گذاشتید و یک نام حقیقی یا مستعار در پاسخ خود اعلام کنید.

 

مسئله:

در خیابانی 5 خانه در 5 رنگ متفاوت وجود دارد.
در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت زندگی میکند.
این 5 صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت مینوشند، سیگار متفاوت میکشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری میکنند.

جزئیات مسئله:

مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی میکند.

مرد سوئدی، یک سگ دارد.

مرد دانمارکی چای می نوشد.

خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه ی سفید قرار دارد.

صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.

شخصی که سیگار Pall Mall می کشد، پرنده پرورش می دهد.

صاحب خانه زرد سیگار Dunhill می کشد.

مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر می نوشد.

مرد نروژی در اولین خانه زندگی میکند.

مردی که سیگار Blends می کشد، در کنار مردی که گربه نگه میدارد زندگی میکند.

مردی که اسب نگهداری میکند، کنار مردی که سیگار Dunhill میکشد زندگی میکند.

مردی که سیگار Blue Master می کشد، آبجو می نوشد.

مرد آلمانی سیگار Prince می کشد.

مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.

مردی که سیگار Blends می کشد، همسایه ای دارد که آب می نوشد.

 

سوال:

کدام یک در خانه خود ماهی نگهداری میکند؟
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دریافت پاسخ
  
نوع فایل: PDF
حجم: 796 KB
پسورد فایل: laugh-fun
 

/ 1 نظر / 6 بازدید
الهیار

معمای انیشتن:خانه قرمزرنگ انگلیسی ماهی نگهداری میکند.