تست هوش تصویری ( قسمت سوم )

اتوبوس زیر به کدام سمت حرکت می کند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از بچه‌های کودکستان سوال زیر پرسیده شد:

 

«اتوبوس شکل زیر به کدام طرف حرکت می‌کند؟»

 

به دقت به شکل نگاه کنید.

 

جواب سوال بالا را می‌دانید؟

 

تنها دو جواب وجود دارد: «چپ» یا «راست»

 

درباره‌اش فکر کنید …

 

هنوز نمی‌دانید به کدام طرف حرکت می‌کند؟

 

عیب نداره! ما به شما می‌گوئیم.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

تمام بچه کودکستانی‌ها جوابشان این بود: به طرف چپ.

 

وقتی از آن‌ها پرسیده شد: «چرا فکر می‌کنید که اتوبوس به طرف چپ حرکت می‌کند؟»

 

جواب همه‌شان این بود: «چون درب اتوبوس دیده نمی‌شود.»

 

خجالت کشیدید، مگه نه؟

 

عیب نداره! ناراحت نباشید.

 

من خودم هم جوابش را نمی‌دونستم


/ 0 نظر / 60 بازدید