چراغ و پل ( فکری و هیجانی )

چراغ و پل

 

به این خانواده کمک کنید تا بتوانند به آن طرف پل برسند.

 

دقت کنید:

الان شب است و تنها یک چراغ وجود دارد. حداکثر دو نفر می توانند با هم از پل عبور کنند و حتما باید چراغ به همراه داشته باشند.

افراد با سرعتهای مختلفی راه می روند و دو نفری که با هم از پل عبور می کنند باید قدمهایشان را بر اساس سرعت شخصی که آهسته تر راه می رود تنظیم کنند.

 

چراغ فقط 30 ثانیه روشن است.

 

 

برای دریافت راه حل بر روی شکل زیر کلیک کنید.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت فایل

 

نوع فایل: zip/swf

حجم فایل: 302 kb

پسورد فایل: laugh-fun

/ 0 نظر / 19 بازدید