تصاویر زیباترین دختر ایتالیا در سال ۲۰۱۲

تانیا بامباچی  در رقابتهای دختر شایسته ایتالیا به رتبه نخست دست یافت و عنوان دختر شایسته ایتالیادر سال ۲۰۱۲ را از آن خود کرد.

تانیا بامباچی  ۲۱ ساله و دارای قدی  معادل ۱٫۸۰ متر است. وی در رقابت های سال قبل دختر شایسته ایتالیا جزء  فینالیستهای  این رقابت ها بود.
11210772271264118135.jpg (533×800)
33157000797543981027.jpg (600×400)
39902613477273160676.jpg (267×400)
69044591260099470005.jpg (267×400)
49096232233569972760.jpg (285×400)
98106485752126313268.jpg (267×400)
25761787454762655811.jpg (210×400)
29679799486356945010.jpg (640×480)

/ 0 نظر / 18 بازدید