معمای چوب کبریت

معمای چوب کبریت با راه حل

 

پرسش 1

در این تصویر2 تا از چوب کبریت‌ها را جابجا کنید تا در تصویر به جای 2 مربع، 3 مربع داشته باشیم.

 

 

معما,معمای چوب کبریت,معمای تصویری

 

 

پرسش 2

آیا می‌توانید به کمک 4 چوب کبریت این شکل را به دو قسمت یک‌شکل و یک‌اندازه تبدیل کنید؟

 

 

معما,معمای چوب کبریت,معمای تصویری

 

جواب معما

 

 

پاسخ 1

با جابجایی 2 تا از چوب کبریت‌ها تصویر طوری تغییر می‌کند که در آن به جای 2 مربع، 3 مربع داریم.

 

 

معما, معمای چوب کبریت, معمای تصویری

 

 

پاسخ 2

اگر چوب‌کبریت‌ها را به این ترتیب در تصویر قرار دهید ،تصویر به دو قسمت هم اندازه و هم شکل تبدیل می‌شود.

 

معما, معمای چوب کبریت, معمای تصویری

 

/ 0 نظر / 39 بازدید